miljo.jpgmiljopolicy.jpg
Vår miljöpolicy är:
Att utveckla, utforma och bedriva tillverkning med hänsyn till en effektiv användning av råvaror och energi på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Önskemål idag - Krav imorgon.

Att informera, utveckla och motivera anställda, kunder och leverantörer att utföra sina uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
Att bedöma miljökonsekvenserna i ett helhetsperspektiv vid investeringar och tillverkning.

Att följa gällande lagar, förordningar och andra myndighetsanvisningar.

Att förhindra miljöstörande utsläpp och att ständigt bli bättre.