kvalitetspolicy.jpgkvalite.jpg
Vi ska minst uppfylla kraven enligt SS-EN ISO 9001:2000. Rätt kvalitet enligt kundens önskemål och kravspecifikation. Vår strävan är att uppnå NOLL FEL.

I kvalitetsmålen ingår att utveckla personalen att tänka kvalitet. Företagets arbetsmiljö , produktion och layout skall utvecklas så att kvalitetsmålen liksom ständig förbättring uppnås.

I kvalitetsbegreppet innefattas hög servicegrad även gällande tekniska konsultationer och produktkritik vid konstruktioner och offert.